top of page

onze diensten:

ANALYSEREN, STRUCTUREREN, ADVIES 

- doelstellingen

- strategie

- inrichting van uitvoeringsorganisaties en governance

- reorganisatie

IMPLEMENTEREN

- scouting en selectie van organisaties en projecten

- formulering voorwaarden en prestatie-indicatoren

- (interim) management van projecten en organisaties

- rapportage: financieel en inhoudelijk

- monitoring van investeringen

 

JURIDISCH EN FISCAAL

- formulering van convenanten en contracten

- fiscale efficiency

- uitvoering van due diligence en KYB (know your beneficiary)

bottom of page