top of page

HIP'S JURIDISCHE EN FISCALE DIENSTEN

 

Goede voorwaarden stellen aan samenwerking zijn de beste basis voor een succesvolle samenwerking. HIP staat voor opnemen van een ondernemende, zakelijke component in een relatie tussen begunstiger en begunstigde. De verwachte prestatie kan worden beoordeeld op grond van een effectief dashboard en worden vastgelegd in een convenant of contract. Daarmee kiest u voor duidelijkheid, overzicht, controle en zekerheid.

 

HIP levert ook fiscaal advies. Immers, van de euro die u schenkt moet het maximaal mogelijke ten goede komen aan het door u bedachte doel. 

 

Onze juridische afdeling zorgt voor een stevig fundament onder uw beleid, helpt u te handelen ‘within the law at all times' en optimaliseert fiscale efficiency.

HIP Fiscaal

HIP adviseert ten aanzien van tax efficiency. Wij zorgen ervoor dat u fiscaal zo gunstig mogelijk schenkt en dat uw constructie tot begunstiging geen aanleiding geeft tot vragen. Immers, een door u begunstigde instelling moet verantwoording afleggen vanwege statutaire en wettelijke verplichtingen. Aan subsidieverstrekkers, financiers en sponsoren. En aan de fiscale autoriteiten. Doet zij dit niet volgens de regels, dan kan dit schadelijke gevolgen voor u en uw begunstigde opleveren. 

 

HIP helpt u bij de oprichting van eigen fondsen en stichtingen. De stichting kent vele verschijningsvormen. Zo zijn daar de ANBI, SBBI, STAK en - sinds 2010 - de APV (voor afgezonderde particuliere vermogens). HIP is expert op het gebied van de diverse toepassingsmogelijkheden van de stichtingsvorm in het (Nederlandse- en internationale) fiscale recht. 

 

HIP kan u helpen bij de herstructurering van uw bestaande stichting of belangen in/naar de meest optimale fiscale en juridische structuur. 

 

HIP geeft u advies ten aanzien van internationaal opereren

HIP Compliance

Door  het instellen van goede reglementen en het borgen van de naleving ervan, wordt de 'juiste' cultuur binnen een een stichting of organisatie bevorderd. HIP helpt bij het formuleren of reviewen van interne gedragcodes en brengt die in lijn met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen. Daarnaast adviseren we over het doorvoeren van eventuele verbeteringen en verzorgen wij trainingen in het kader van integriteitsprojecten. 

Bij een zakelijke benadering bij het doen van een gift of investering, past het om die voorwaarden vast te leggen in een overeenkomst.  HIP biedt oplossingen voor het inrichten van een relatie op grond van prestatie indicatoren en kritische succesfactoren. Uw doelstellingen vastleggen als voorwaarde voor een begunstiging - reëel, helder, duidelijk omschreven en met draagvlak bij alle betrokken partijen -  is een van de grote krachten van HIP.

HIP Overeenkomsten
HIP Estate planning

Denken uw erfgenamen of aandeelhouders net zo over uw filantropiebeleid als uzelf? U heeft uw betrokkenheid zorgvuldig afgewogen en vorm gegeven. Met een estate planning legt u ten aanzien van uw nalatenschap uw wensen vast. Samen met HIP wordt een passende constructie van schenking en vererving ontwikkeld.

 

In Estate Planning hebben wij speciale aandacht voor multi-generation goede doelenbeleid. Optimale betrokkenheid bij uw doelstelling kan generaties overstijgen. Maar het is ook een geschikt vehikel om uw waarden als mens en ondernemer over te dragen aan uw kinderen. HIP staat u bij met aansprekende projecten. 

 

HIP Due diligence en KYB

Know Your Beneficiary (KYB) en Beneficiary Due Diligence (DD) zijn processen die inzicht geven in de risico's die begunstigers lopen terzake de giften die zij doen, of de reputatiesschade die zij kunnen oplopen door hun associatie. Voor het grootste deel van onze klanten is het lastig die onderzoeken zelf uit te voeren.

Gebaseerd op (internationale) publieke bronnen verricht HIP gedegen onderzoek naar begunstigden, de bestuurders van begunstigden en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Wij screenen op sanctielijsten, politiek kwetsbare personen, bad press en - indien nodig - ook op de relaties van stichtingen en de activiteiten van die relaties.   

Tevens doen wij intern organisatie onderzoek voor:

- ANBI status

- Adres - landenrisico

Activiteiten

Ook doen wij - in het geval van aan begunstigde verbonden partijen - gericht personenonderzoek terzake zakelijke en relevante persoonlijke relaties en zakelijke nevenactiviteiten zoals bestuursfuncties en deelnemingen.

Tenslotte doen wij in het kader van investeringen en participaties de due diligence en risicobeoordeling. 

ÉN:
HIP Pro Bono

Wij vinden het belangrijk om onze kennis van de sector waarin wij werken te delen; met organisaties en projecten die wij de moeite waard vinden, of kwetsbaar zijn. Daar leveren wij onze diensten en advies pro bono. 

bottom of page