top of page

HIP IMPLEMENTEEERT

Onze 'Hands On' producten zijn allen gekoppeld aan de vier elementen van HIP Governance:

  1. Sturen: richting geven aan het realiseren van effectieve, impactrijke organisatiedoelen, onder meer door het inrichten van de organisatie en het vormgeven van processen. 

  2. Beheersen: het formuleren van een stelsel van maatregelen en procedures in afspraken en/of overeenkomsten. Dit optimaliseert - zowel voor begunstigers als beginstigden - de zekerheid dat doelstellingen volgens plan worden gerealiseerd. 

  3. Toezicht houden op grond van KPI's en Dashboard. 

  4. Verantwoorden: over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden moet u actief worden geinformeerd.  

Of het hier gaat om het oprichten of bemannen van stichtingen of organisaties, het verbeteren van bestuurskwaliteit door trainingen, het beheer van uw belangen, of het verzorgen van verslaglegging. Wij voeren het voor u uit!

HIP 'Hands On' diensten
HIP Scouting en selectie

Het oprichten, besturen en management van (uw eigen) stichtingen, trusts, foundations.

 

Het zorgdragen voor het realiseren van de gestelde doelen en bevordering van professioneel/adequaat functioneren van uitvoeringsorganisaties.

Interim- of projectmanagement. Wij hebben de relevante kennis van inhoud én proces om - tijdelijk of voor de duur van een project - te opereren op uitvoerend niveau. 

 

Procesbegeleiding. U wil dat een onafhankelijke externe partij de invoering van de nieuwe strategie begeleidt. Hoe doen wij dat? Hoe zorgen wij voor implementatie- draagvlak binnen de door u begustigde organisatie?

 

Record keeping en het bijhouden van statutaire- en wettelijke verplichtingen. Werk dat wij zorgvuldig voor u uitvoeren. Dat is van groot belang als u uw giften fiscaal verwerkt. Immers gelden, bijvoorbeeld voor instellingen die een een ANBI-status hebben strenge transparantie-eisen. Zo moeten kerngegevens als de namen van bestuurders, een financiële verantwoording, de balans, een (verkorte) staat van baten en lasten en het beleidsplan worden gepubliceerd op een website.  

 

Rapportage en het monitoren van de efficiënte en effectieve besteding van middelen door:

- Tussentijdse rapporten

- Financiële verslaglegging en jaarverslagen

Het is een hele kunst om de nieuwe projecten of organisaties te vinden die passen bij uw strategie. Gaat u voor consistente en bewezen benaderingen, of voor mogelijkheden met een hoger risicoprofiel met een potentieel van ‘outsized’ opbrengst? De scouting en selectiediensten van HIP gaan over de aanwas van uw filantropie- en impact investment portfolio  De uitdaging hierbij is het vinden van de juiste balans tussen stabiliteit en risico; tussen bewezen benaderingen en innovatie.

HIP Dashboard en KPI's

Formuleren van heldere voorwaarden is het beste vertrekpunt voor het doen van een gift, investering of het aangaan van een samenwerking. Daarmee managed u verwachtingen en creëert u een uitstekende basis voor het inrichten van een dashboard met duidelijke prestatie-indicatoren. Daardoor worden uw doelstellingen meetbaar, inzichtelijk met betrekking tot hun kwaliteit en werking en - als uw afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst - afdwingbaar.  

bottom of page