top of page

HIP ANALYSEERT, STRUCTUREERT EN ADVISEERT

Impact investing vindt plaats met de specifieke doelstelling om - met rendement - een meetbare maatschappelijke of milieu impact te maken. Impact investment verschaft kapitaal aan organisaties die de markt gebruiken om problemen op te lossen. Impact investeren kan zich richten op vele doelen, zoals onderwijs, huisvesting, schone energie, cultuur en gezondheid. 

Impact philanthropy vindt plaats met de doelstelling om fundamentele problemen methodisch op te lossen, met de ambitie om het verschil te maken. IP is zakelijk, maar niet verbonden aan een verdienmodel.

Of u nu filantroop bent, of investeerder (of beide) zijn heldere doelstellingen cruciaal. Wat is uw strategie? En hoe implementeert u die effectief en doelmatig? HIP adviseert u bij het omzetten van intentie naar aktie.

 

HIP strategieadvies

Uw strategie is het metaplan om uw visie te realiseren. HIP helpt u bij het formuleren ervan. Of het nou gaat om het ontwikkelen van de doelstelling van een slagvaardige stichting of een complexe omgeving waarin meervoudige beleidsvoornemens in diverse vormen moeten worden uitgevoerd. 

Een strategie kan worden vertaald naar een uitvoeringsplan. Met wat, in welke vorm met welke boodschap en onder welke voorwaarden engageert u zich u zich? Ook hier helpen wij u met formuleren, ontwikkelen en concretiseren.

HIP impact investeren

U wilt investeren op een manier waarop u direct participeert in ondernemingen met een maatschappelijke meerwaarde als doelstelling. Voor het maken van een investeringsplan of het doen van investeringen (in een bestaand fonds of met een eigen fonds): HIP heeft de relevante beleggingsexpertise en kent de weg. 

 

HIP kan ook uw portfolio management voor u uitvoeren. 

HIP organisatieadvies

Form follows function. Hoe zet u uw strategische voornemens om in de praktijk. Wij helpen u met het opzetten van een organisatie. Of bij het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van een bestaande stichting of organisatie. Wij doen dit door werkprocessen te scannen, kosten te analyseren en verbeterpunten in dienstverlening te identificeren. 

HIP branding 

Stichtingen, vermogensfondsen, banken en particulieren die hechten aan de relaties die ze hebben, moeten zich goed kunnen profileren. Ze moeten weten waarvoor ze staan, weten en uitstralen wat ze bijzonder maakt ten opzichte van anderen, weten waarin ze de beste zijn. HIP helpt bij het formuleren van boodschap en identiteit. Waarom doet u wat u doet? En waarom doet u het zoals u het doet?  

HIP primoforum

HIP modereert groepssessies en het interactief faciliteiten van creativiteit en dialoog met uw eigen organisatie.

 

Dit is heel effectief bij: 

- een veranderstrategie ontwikkelen;

- een beleidsplan opstellen;

- diensten innoveren;

- problemen analyseren;

- tevredenheid meten.

 

Onze sessies bestaan meestal ui twee onderdelen:

  1. Brainstorm, en

  2. Besluitvorming (het waarderen van de ingebrachte ideeën, prioriteiten bepalen en acties uitzetten).

 

De resultaten na redactie beschikbaar gesteld in een helder verslag (als Word-document, PDF of E-Book).  

 

 

bottom of page